Novinky

Taekwondisti poskytli útočisko raneným v…

12.12.2019

Pri tragickej udalosti v Prešove zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému + jedna obrovská pomoc od ľudí, ktorí s Integrovaným záchranným systémom do piatka 6.12.2019 nemali nič spoločné. Touto obrovskou...

Čítajte viac...

Pozvánka na XVIII. mimoriadne valné zhr…

09.12.2019

Pozývame Vás na rokovanie XVIII. mimoriadneho valného zhromaždenia Konfederácie športových zväzov SR, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. januára  2020 od 13.00 hod. v aule  Domu športu v Bratislave na...

Čítajte viac...

Po vzniku strechy športu - KŠZ končí čin…

20.11.2019

Keď v r. 1990 ukončil svoju činnosť Slovenský ústredný výbor Československého   zväzu telesnej výchovy (SÚV ČSZTV) a transformoval sa na Slovenské združenie telesnej kultúry, vznikli v rozpätí niekoľkých dní ešte...

Čítajte viac...

ŠPORTFESTIVAL 2019 - vyhlásenie najúspeš…

20.11.2019

Deviaty ročník festivalu neolympijských športov „Športfestival 2019“ je za nami. V areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne sa prezentovalo vyše 600 aktívnych športovcov. V jednotlivých pavilónoch mohli účastníci festivalu vidieť...

Čítajte viac...

Uznesenie - XVII. valné zhromaždenie KŠZ…

23.04.2019

Uznesenie z rokovania XVII. valného zhromaždenia Konfederácie športových zväzov SR, ktoré sa uskutočnilo v utorok 16. apríla 2019 od 13.00 hod. v aule  Domu športu v Bratislave na Junáckej ul...

Čítajte viac...

Športovcom roka Štefan Ernst z historick…

20.11.2018

Trenčianske výstavisko Expo center bolo v sobotu 17. novembra dejiskom nevšedného multi športového podujatia – ŠPORTFESTIVALU 2018. Na prehliadke neolympijských športov sa stretlo niekoľko desiatok vynikajúcich slovenských športovcov, medailistov z...

Čítajte viac...


dotacie 2017