ENGSO napomáha rozvoju športu v EÚ i celej Európe

novinka ksz engso

V dňoch 8. – 10. júna 2018 sa konalo vo švédskom mestečku Visby na ostrove Gotland 26. valné zhromaždenie Európskych mimovládnych športových organizácií (ENGSO) za účasti delegácií z 21 členských krajín. Súčasťou tohto stretnutia bol aj seminár členských krajín EÚ zameraný na rozvoj športu v Európskej únii ako celku. Ako zdôraznil vo svojom hodnotení aktivít za uplynulé obdobie prezident ENGSO Portugalčan Carlos Cardoso, v r. 2019 oslávime  už 10. výročie podpísania Lisabonskej zmluvy,  ktorá oficiálne deklarovala  šport ako jednu zo závažných oblastí života členských krajín  Európskej únie. A práve tento dokument umožnil aj výraznejší rozvoj ENGSO, ktoré úzko spolupracuje s EÚ pri tvorbe, ale aj oponentúre zásadných materiálov týkajúcich sa športu. Staronový generálny sekretár ENGSO Švéd Stefan Bergh uviedol, že 46% obyvateľov krajín EÚ ešte doteraz nikdy nesúťažilo v športe, ani sa pravidelne nevenujú tejto činnosti. Výrazným krokom vpred by mal byť 23. – 30.9.2018 Európsky týždeň športu, do ktorého by sa malo zapojiť 16 mil. ľudí na 36 000 športových podujatí.  Hlavné podujatie sa uskutoční 22.9.2018 vo Viedni. Množstvo športových podujatí pripravuje v rámci Slovenska SOV v spolupráci so športovými zväzmi a klubmi.

Kľúčovým bodom rokovania bola diskusia a workshop o novom strategickom programe ENGSO, ktorý je zacielený na masové športové spoločnosti pod heslom „Šport ako prostriedok  pre aktívnejšiu a zdravú Európu“. Po prerokovaní niekoľko desiatok návrhov bol nakoniec tento obsiahly  dokument jednomyseľne prijatý. Sú v ňom charakterizované   kompetencie a úloha EÚ v športe, sociálna rola športu, šport a sociálna inklúzia, šport a rodová rovnosť, zapojenie mládeže do športu a rozvíjanie jej záujmu o túto činnosť, ako aj vzdelávanie, výchova, zamestnanie v športe a činnosť dobrovoľníkov. Ďalej je to organizovanosť v športe a jeho financovanie, ako aj zásady dobrého riadenia športu.

VZ ENGSO schválilo plán činnosti na r. 2019,  ako aj úpravu stanov tejto organizácie. Podľa nich môžu byť pridruženými členmi, popri národných olympijských výboroch a konfederácií športových zväzov, aj iné organizácie z členských krajín.

V závere valného zhromaždenia podali stručné reporty delegáti zo všetkých zúčastnených krajín o aktuálnej situácii v ich domácom športe. Za Slovensko, ktoré od roku 1995 zastupuje v ENGSO Konfederácia športových zväzov SR,  predniesol informácie o príprave strešnej organizácie slovenského športu generálny sekretár KŠZ SR PhDr. Zdenko Kríž.

V závere stretnutia takmer stovky delegátov designovaná politická riaditeľka ENGSO Kaisa  Larjomaa  z Fínska  oznámila vznik nového podujatia ENGSO, ktorým bude Európska športová platforma. Jej I. ročník sa uskutoční už v novembri 2018 v Budapešti a nahradí tak tradičné ENGSOFÓRA.

(zk)