ŠPORTFESTIVAL 2019 - vyhlásenie najúspešnejšieho športovca v neolympijských športoch

novinka sportfestival2017

Deviaty ročník festivalu neolympijských športov „Športfestival 2019“ je za nami. V areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne sa prezentovalo vyše 600 aktívnych športovcov. V jednotlivých pavilónoch mohli účastníci festivalu vidieť biliard, bandy hokej, mas-wrestling, motorky, taekwondo, lukostreľbu, silných mužov, florbal, parkour, vodné lyžovanie, pretláčanie rukou, thajský box, šípky, mažoretky, historickú streľbu, biatlon, fitness detí, spoločenské tance, bocciu či pentaque. Návštevníci našli na jednom mieste naozaj zmes netradičných, ale o to zaujímavejších športov. V Trenčíne sa tak neolympijské športy predstavili verejnosti najlepšie, ako vedeli.

Deviaty ročník festivalu neolympijských športov „Športfestival 2019“ je za nami. V areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne sa prezentovalo vyše 600 aktívnych športovcov. V jednotlivých pavilónoch mohli účastníci festivalu vidieť biliard, bandy hokej, mas-wrestling, motorky, taekwondo, lukostreľbu, silných mužov, florbal, parkour, vodné lyžovanie, pretláčanie rukou, thajský box, šípky, mažoretky, historickú streľbu, biatlon, fitness detí, spoločenské tance, bocciu či pentaque. Návštevníci našli na jednom mieste naozaj zmes netradičných, ale o to zaujímavejších športov. V Trenčíne sa tak neolympijské športy predstavili verejnosti najlepšie, ako vedeli.

Záver už tradične patril vyhodnoteniu najúspešnejších športovcov roku 2019 v neolympijských športoch, resp. disciplínach. Prvenstvo získala majsterka sveta v kickboxe Monika Chochlíková a v súťaži kolektívov družstvo hokejbalistov SR. Ocenenie za celoživotný prínos si odniesol plastický chirurg Jozef Fedeleš za vedu, futbalista František Kunzo a hokejista Dárius Rusnák za šport.
Sme radi, že festival neolympijských športov sa naďalej teší obľube verejnosti, ale aj športových asociácií. Poďakovanie patrí predovšetkým Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalej Slovenskému olympijskému a športovému výboru, Konfederácii športových zväzov, Slovenskej asociácii silných mužov a Trenčianskemu samosprávnemu kraju a jeho predsedovi Jaroslavovi Baškovi, ktorý prevzal záštitu nad oboma podujatiami. Osobitné poďakovanie patrí pánom Michalovi Čaplovi, Milanovi Gabrhelovi a Pavlovi Gugovi a ďalším predstaviteľom slovenských športových zväzov. Každý, kto podporil túto multišportovú akciu, sa pričinil o to, že 9. ročník Športfestivalu dopadol opäť na výbornú!


Sportfestival 2019