Taekwondisti poskytli útočisko raneným v Prešove

novinka ksz

Pri tragickej udalosti v Prešove zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému + jedna obrovská pomoc od ľudí, ktorí s Integrovaným záchranným systémom do piatka 6.12.2019 nemali nič spoločné. Touto obrovskou pomocou bolo sprístupnenie priľahlej telocvične, ktorá slúžila ako hniezdo ranených pre záchranné zložky pri ošetrovaní ranených. Touto cestou sa oficiálne chceme poďakovať Ing. Tomášovi Olejárovi, prezidentovi Športovému klubu Taekwon-Do GE-BAEK Prešov, a chlapcom, ktorí otvorili objekt a sú členovia klubu a zároveň sú aj  reprezentanti Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF Dávid Trochan a Jakub Tomáš. Obaja sú študentmi Fakulty športu UNIPO v Prešove. Títo ľudia preukázali obrovskú solidaritu a veľké záchranárske srdce ❤️ za čo im patrí naše obrovské uznanie a rešpekt.