Čerpanie financií 2017

Svetové hry 2017

- Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Štábu X. svetových hier 2017 dňa 19. apríla 2017 v Bratislave [doc]

- Usmernenie k priebežnému čerpaniu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 [xls]

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov - 10/2017 [xls]