Federácie

 

Zväz sídlo pr.forma IČO vznik členstva čl.príspevok splatnosť
1. Basebal Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30844568 1991 531,00 30.06.
2. Biliard Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 31753825 1992 266,00 31.03.
3. Box Dr. Vlad.Clementisa 3222/10, 821 02 BA OZ 31744621 1990 531,00 30.06.
4. Bridž Lopenícka 1/A,  831 02 Bratislava OZ 31770908 2006 531,00 30.06.
5. Dráhový golf Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 31806431 1992 266,00 31.03.
6. Florbal Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 31795421 1999 266,00 31.03.
7. Hokejbal Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 603091 1991 797,00 30.06.
8. Horolezectvo Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 586455 1990 531,00 30.06.
9. Jachting Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30793211 1993 266,00 31.03.
10. Jazdectvo Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 31787801 1993 266,00 31.03.
11. Judo Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 17308518 1990 797,00 30.06.
12. Karate Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30811571 1994 797,00 30.06.
13. Kick box Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 31119247 1992 266,00 31.03.
14. Kolky Štúrova 1158/22, 921 01 Piešťany OZ 31771688 1990 266,00 31.03.
15. Krasokorčuľovanie Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava OZ 31805540 1990 266,00 31.03.
16. Kulturistika Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30842069 1990 797,00 30.06.
17. Lukostreľba Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30793009 1992 531,00 30.06.
18. Lyžovanie Karpatská 15, 058 01 Poprad OZ 42133700 1990 531,00 30.06.
19. Moderný päťboj Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30788714 1993 531,00 30.06.
20. Nohejbal Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30806887 1990 266,00 31.03.
21. Orientačné športy Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30806518 1990 531,00 30.06.
22. Pozemný hokej Jurkovičova  5, 831 06 Bratislava OZ 31751075 1990 531,00 30.06.
23. Pretláčanie rukou Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica OZ 30811686 1993 266,00 31.03.
24. Slovenská kanoistika Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 50434101 2017 531,00 30.06.
25. Slovenský zväz malého futbalu Jašíkova 24, 821 03 Bratislava OZ 30865930 2019 266,00 31.03.
26. Sane Starý Smokovec 18074, 062 01 Vysoké Tatry OZ 31989373 1990 266,00 31.03.
27. Silní muži Opatovská 15, 911 01 Trenčín OZ 31791981 2006 266,00 31.03.
28. Softball Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 17316723 1990 531,00 30.06.
29. Stolný tenis Černockého 6, 831 53 Bratislava OZ 30806836 1993 1062,00 30.06.
30. Šerm Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava OZ 30806437 1990 531,00 30.06.
31. Gymnastická federácia Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 688321 1990 531,00 30.06.
32. Športoví rybári A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina OZ 178209 1999 266,00 31.03.
33. Tanečný šport Škultétyho 1, 831 03 Bratislava OZ 684767 1990 266,00 31.03.
34. Taekwondo ITF Trnavská 18, 919 04 Smolenice OZ 37938941 2006 531,00 30.06.
35. Taekwondo WTF Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30814910 1991 531,00 30.06.
36. Triatlon Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 31745466 1990 531,00 30.06.
37. Veslovanie Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 688304 1990 266,00 31.03.
38. Vodné lyže Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 30793203 1990 531,00 30.06.
39. Volejbal Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 688819 1993 1062,00 30.06.
40. WU SHU Nám. SNP 11, 974 01 B.Bystrica OZ 42019541 2010 266,00 31.03.
41. Vzpieranie Junácka 6, 832 80 Bratislava OZ 31796079 1990 531,00 30.06.