Smernice

  1. Smernica č.1/2003 - Pre poskytovanie finančných odmien z prostriedkov Sociálneho fondu pri životných a pracovných jubileách a pri odchode do dôchodku - novelizovaná 12.10.2010
  2. Vnútorná smernica pre vyplácanie cestovných náhrad
  3. Smernica pre obeh účtovných dokladov (.doc, 84 kB)
  4. Smernica o uzatváraní a skončení pracovného pomeru v KŠZ (.doc, 27 kB)
  5. Smernica KŠZ SR č. 1/2007 na uzatváranie zmlúv o súčinnosti a členských príspevkoch
  6. Smernica GDPR